Napisaliśmy setki materiałów prasowych do mediów internetowych i tradycyjnych! Dzięki odpowiedniej PR-owej komunikacji produktowej strategicznie zwiększysz ekspozycję medialną swojego produktu i zbudujesz zaufanie do swojej marki.

  • TOP TIER

W oparciu o analizę Twojego targetu przygotujemy listę najważniejszych mediów, które śledzą potencjalni klienci firmy. Dlatego każdej wysyłce informacji prasowej towarzyszy szczegółowy follow-up dziennikarzy, aby mieć pewność, że zapoznali się z treścią komunikatu.

  • KEY MESSAGE

Każdy z naszych materiałów prasowych zawiera opracowaną przez nas key message, czyli unikalną wiadomość, którą chcesz przekazać światu. My zakomunikujemy ją tak, aby dotarła do kluczowych dla Ciebie mediów reprezentujących Twój target.

  • PERSONAL BRANDING

W przeciwieństwie do informacji prasowych, artykuły eksperckie służą pogłębionej analizie danego trendu czy zjawiska. Dzięki publikacji zniuansowanych, merytorycznych tekstów przygotowanych w oparciu o bliską współpracę z Twoją firmą, łatwo zbudujesz pozycję specjalisty w danej dziedzinie.